nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 1
Następny
12-20
Nerwiaki nerwu słuchowego: zalecane postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Jamróz B., Niemczyk K.
21-25
Zaburzenia procesu komunikatywnego w praktyce otolaryngologicznej
Wiskirska-Woźnica B.
26-33
Nowotwory nienabłonkowe szyi - epidemiologia, klasyfikacja, metody diagnostyki i leczenia
Rzepakowska A., Osuch-Wójcickiewicz E.
34-39
Współczesne metody operacyjne poszerzania głośni
Misiołek M., Kycia-Marków M., Orłowski K., Sowa P., Namysłowski G.
40-46
Diagnostyka guzów ślinianki przyusznej
Szwedowicz P., Osuch-Wójcikiewicz E.
47-50
Konsensus na temat leczenia niedosłuchów przy zastosowaniu implantów zakotwiczonych w kości
Durko T., Jurkiewicz D., Kantor I., Klatka J., Kuczkowski J., Niemczyk K., Rogowski M., Szyfter W., Dobrzyński P., Wiskirska-Woźnica B.
51-57
Wstęp do elektrofizjologii klinicznej obwodowej części narządu słuchu
Morawski K., Hryciuk A., Morawski R., Niemczyk K.
58-64
Przegląd badań ruchomości układu przewodzącego dźwięk w uchu środkowym za pomocą laserowej wibrometrii dopplerowskiej
Sokołowski J., Niemczyk K.
65-66
Szlak RANKL/RANK/OPG w przewlekłych zapalenia tkanek okołowierzchołkowych w szczęce i żuchwie
Ratajczak M.
67
Prof. dr hab. Bogdan Adamczyk fizyk i terapeuta mowy
Obrębowski A., Pruszewicz A.
68-69
Sprawozdanie z dorocznej konferencji Sekcji Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (ORL Section UEMS) 29.09-1.10.2011 Izmir, Turcja
Bień S.
69-70
Sprawozdanie z Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Otorynolaryngologii Chirurgii Glówy i Szyi, 18-19.11.2011, Wiedeń, Austria
Bień S.
71-72
Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi na temat programu specjalizacji z otolaryngologii, Warszawa, 17 listopada 2011 roku
Bień S., Jurkiewicz D., Misiołek M.
73-74
Protokół z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 22 września 2011 roku
Chęciński P.
75
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w sprawie zmiany kadencji Redaktora Naczelnego "Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego" z dnia 22 wrzesśnia 2011 roku
76
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w sprawie weryfikacji specjalizujących się w otolaryngologii z dnia 22 września 2011 roku
77
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w sprawie rozszerzenia możliwości pełnego szkolenia z audiologii i foniatrii z dnia 22 września 2011 roku
78
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w sprawie informacji o nowych kierunkach nauczania z dnia 17 listopada 2011 roku
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 1
Następny
aktualizacja: 2023-03-23 ..:: kontakt ::..