nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
listopad 2022
KURS
30.11.2022, Kajetany
Bezpłatne szkolenie praktyczne w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
☞ https://whc.ifps.org.pl/

grudzień 2022
logo świat
KURS
01.12.2022, online
webinar - How to get started with Sialendoscopy
Start time: 14:45. Duration 45 min. Prof. Johannes Zenk.

2-3.12.2022, Warszawa
XX Międzynarodowa Konferencja Rynologiczna RHINOFORUM 2022

KURS
7-9.12.2022, Kajetany
Bezpłatne szkolenie praktyczne w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
☞ https://whc.ifps.org.pl/

9-10.12.2022, on-line
Krajowy Zjazd Szkoleniowy - Standardy i zalecenia w otorynolaryngologii - analiza przypadków klinicznych
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Mazowiecki PTORL
☞ www.laryngologia.medius.com.pl

KURS
15.12.2022, Warszawa
Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki - Petrosektomia
Kurs obejmuje omówienie i ćwiczenia: wskazania i technika petrosektomii, niepowodzenia i powikłania petrosektomii, dekompresja i transpozycja n. VII, dojście podskroniowe typ A

aktualizacja: 2022-11-19 ..:: kontakt ::..