nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr René Leemans
rok nadania: 2012
Dyplom wręczony podczas Zjazdu w Gdańsku w 2012 r.
Kierownik Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersyteckie Centrum Medyczne, Amsterdam
Kierunki zainteresowań naukowych: onkologia głowy i szyi, chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa, badania podstawowe
Członek Komitetu Zarządzającego i przewodniczący podkomitetu chirurgicznego Grupy "Head and Neck" w EORTC
Prezydent Holenderskiej Grupy ds. Onkologii Głowy i Szyi oraz Holenderskiego Towarzystwa Otolaryngologii Chirurgii
Głowy i Szyi
Członek Rady Międzynarodowej Federacji Towarzystw Onkologii Głowy i Szyi (IFHNOS)
Członek założyciel Europejskiego Towarzystwa Głowy i Szyi (EHNS), sekretarz grupy założycielskiej, a obecnie Sekretarz
Generalny
Autor lub współautor ponad 270 publikacji oraz rozdziałów w podręcznikach na temat onkologii głowy i szyi
Wykładowca na międzynarodowych konferencjach naukowych i kursach
2008 - wykład podczas 7. Międzynarodowej Konferencji na temat Nowotworów Głowy i Szyi w San Francisco
Członek grupy wykładowców w ramach programu Global CME program "Aktualne Koncepcje w Onkologii i Chirurgii
Głowy i Szyi"
Recenzent w dziewięciu czasopismach naukowych
Uczestnik konferencji naukowych w Polsce, organizator staży szkoleniowych dla polskich lekarzy
(wniosek złożony przez Oddział Pomorski PTORL)
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..