nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska
rok nadania: 2018
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku - dyplom z wyróżnieniem. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1975 roku za pracę pt. Struktura kosteczek słuchowych człowieka w elektronowym mikroskopie skaningowym.
W 1989 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej p.t.: Przyczyny niepowodzeń w chirurgicznym leczeniu raka krtani w ocenie morfologicznej.
W 1999 roku otrzymała od Prezydenta RP tytuł profesora nauk medycznych.
Od 1995 roku Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w Białymstoku.
Przez pięć kadencji była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Głowy i Szyi.
W latach 1995-2005 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej. Przez kilka kadencji przewodniczyła Oddziałowi Białostockiemu PTORL. W 1999 roku została przyjęta w poczet członków międzynarodowego stowarzyszenia - Collegium Oto-rhino-laryngologicum Amicitiae Sacrum.
W latach 1990-1998 pełniła obowiązki specjalisty wojewódzkiego z dziedziny otolaryngologii na terenie województwa suwalskiego, od 2001do 2014 była specjalistą wojewódzkim na terenie województwa podlaskiego.
Odbyła liczne szkolenia i staże krajowe i zagraniczne w tym: 10 miesięczny pobyt w Instytucie Laryngologii i Otologii w Londynie na stypendium British Council w 1980 roku, w 1994 miesięczny staż na Oddziale Otoneurochirurgii w Cambridge i w Klinice ORL Hopital Beaujon w Paryżu.
Jest autorem 190 publikacji naukowych i 11 rozdziałów w podręcznikach. Jest promotorem 7 ukończonych doktoratów, 1 habilitacja została uzyskana pod Jej kierunkiem.
Większość prac opublikowanych w czasie pracy w Klinice Otolaryngologii poświęcona jest zagadnieniom związanym z onkologią głowy i szyi. Prace wykonane w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej dotyczą schorzeń narządu słuchu u dzieci i patologii układu limfoepitelialnego gardła.
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..