nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. Christophe Vincent
rok nadania: 2018
Profesor Christophe Vincent jest wybitnym naukowcem, klinicystą i nauczycielem akademickim oraz nauczycielem podyplomowym.
Ukończył specjalizację z Otolaryngologii w Oddziale Otologii i Neurootologii pod kierownictwem Profesora FM Vaneecloo w 1994 roku. Jednocześnie ze specjalizacją uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie genetyki głuchoty w Instytucie Pasteur´a na Uniwersytecie Paris VI-XI, gdzie uzyskał stopień magistra (1993) a następnie obronił pracę habilitacyjną (1998).
Od 2005 roku jest profesorem w Uniwersytecie w Lille. Od 2009 roku kieruje Kliniką Otologii i Otoneurologii tego Uniwersytetu.
Jest zaangażowany w prace różnych towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Otorynolaryngologów Francuskich, gdzie pełni funkcje w członka Zarządu, lub kieruje towarzystwem - French Audiological Society.
Profesor Vincent jest egzaminatorem na Europejskim Egzaminie Specjalizacyjnym z Otorynolaryngologii i przedstawicielem Francji w UEMS.
Jest znany i ceniony w międzynarodowych gremiach w zakresie otologii, chirurgii podstawy czaszki, audiologii i implantologii. Ma imponujący dorobek naukowy. Jako autor i współautor kilkudziesięciu prac w indeksowanych czasopismach posiada indeks Hirsha na poziomie 22.
Jest współautorem elektrody implantu pniowego w systemie Neurelec - obecnie Oticon.
Związki Profesora Vincent z PTORL datują się od 1995 roku, gdzie uczestniczył jako wykładowca w pierwszej Konferencji Otolaryngologów Polskich i Francuskich organizowanych przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii WUM.
Od tego czasu regularnie uczestniczył w zjazdach Krajowych i Konferencjach Sekcji Otologii, Kursach Chirurgii Ucha, gdzie przedstawiał wykłady na różne tematy z zakresu otologii i otoneurochirurgii i audiologii. Ośrodek Profesora Vincent jest otwarty dla szkolenia rezydentów i specjalistów z Polski.
Jest promotorem otorynolaryngologii polskiej na arenie międzynarodowej, poprzez zapraszanie delegatów z Polski do udziału (wykłady na zaproszenie) w organizowanych przez towarzystwa francuskie i międzynarodowe spotkaniach oraz kongresach.
aktualizacja: 2024-02-22 ..:: kontakt ::..