nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
rok nadania: 2018
Swoje 30-letnie życie zawodowe związał z Kliniką Otolaryngologii AM w Warszawie.
Posiada specjalizację z otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Tytuł profesora otrzymał w 2005 roku. Funkcję kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii UM w Warszawie pełni od 2003 roku.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych wielomiesięcznych staży, warsztatów i kursów w renomowanych ośrodkach zagranicznych m. in. w Paryżu, Lille, Brukseli i Hanowerze.
W zakresie techniki chirurgicznej, szczególnie ucha środkowego, wprowadził i opisał wiele metod np. operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego, przecięcie nerwu przedsionkowego w leczeniu choroby Meniera.
Głównym obszarem zainteresowań profesora jest chirurgia ucha środkowego, chirurgia podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego, chirurgia zawrotów głowy, zwłaszcza chirurgiczne leczenie choroby Meniera, implanty ucha środkowego, implanty ślimakowe i pniowe.
Profesor pełnił liczne funkcje w towarzystwach naukowych: Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Chirurgii Podstawy czaszki 2008-2011.
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 2010-2012; Przewodniczący Sekcji Otologii i Otoneurologii PRORL 2006-2009; Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki 2009-2017; reprezentant PTORL w Komitecie UEMS ORL.
Obecnie jest Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, a członkiem Komitetu Wykonawczego tej organizacji od 11 lat. Ponadto jest przedstawicielem Polski w Sekcji Laryngologicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.
Ponadto od 2011 jest redaktorem naczelnym Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego. Z inicjatywy prof. Kazimierza Niemczyka i pod jego redakcją powstał podręcznik dla otolaryngologów pt. "Otorynolaryngologia kliniczna".
Pełnił wiele funkcji w  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mi.in.: Pełnomocnik Dziekana I Wydziału lekarskiego, Prodziekan Wydziału lekarskiego, Przewodniczący ds. oceny Nauczycieli Akademickich, Członek Senackiej Komisji Finansów i Dydaktyki
Profesor Kazimierz Niemczyk jest promotorem 11 doktoratów, opiekunem 1 pracy habilitacyjnej i recenzentem 3 habilitacji oraz 1 profesury.
Za prace naukową i dydaktykę wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora WUM. Ponadto odznaczony: Złotym Medalem Zasługi (2011), Odznaką Honorowa "Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia"( 2011) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
ur. 1962-09-25
aktualizacja: 2023-03-23 ..:: kontakt ::..