nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
rok nadania: 2020
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1985 roku pracuje w Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie kontynuując zawodowe tradycje rodzinne. Jest specjalistą w zakresie otolaryngologii. Chirurgiczne umiejętności pogłębiała na stażach w ośrodkach zagranicznych w Liverpoolu i Bratysławie oraz na licznych kursach w Berlinie, Marburgu, Paryżu, Lille, Amsterdamie. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych od początku jej pracy zawodowej są nowotwory narządów głowy i szyi, chirurgia laserowa, chirurgia rekonstrukcyjna. Tym tematom poświęcona jest większość publikacji. Jest współredaktorem dwóch podręczników i autorem wielu rozdziałów w podręcznikach z zakresu otorynolaryngologii. Była kierownikiem 4 projektów badawczych finansowanych w drodze konkursów oraz wykonawcą w dwóch projektach. Jest promotorem dziewięciu przewodów doktorskich, prowadziła specjalizację 19 lekarzy. Jest aktywnym członkiem społeczności otolaryngologicznej w Polsce. Aktywność ta wyraża się pracą na rzecz m.in. Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (członek od 1980 roku), w tym na stanowisku członka Zarządu Głównego oraz przewodniczącego Oddziału Mazowieckiego. Jej zainteresowania naukowe onkologią głowy i szyi wyrażają się przynależnością do Sekcji Onkologicznej Towarzystwa (przewodnicząca w latach 2009-2011), w której jest jednym z najbardziej aktywnych członków. Aktywność organizacyjną wykazuje także na terenie macierzystej Uczelni. Wyrazem wysokiej oceny jej wiedzy merytorycznej w zakresie onkologii głowy i szyi jest powołanie jej przez Ministra Zdrowia na Członka Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest sekretarzem redakcji czasopisma Otolaryngologia Polska oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego. Wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora WUM za pracę naukową i dydaktyczną, ponadto otrzymała Jubileuszowy Medal im. Doktora Tytusa Chałubińskiego i medal "Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego".
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..