nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Dr hab. Ewa Jaworowska
rok nadania: 2020
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Całe swoje życie zawodowe związała z Kliniką Otolaryngologii PUM W Szczecinie. To w Klinice przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej zdobywała specjalizacje i tytuły naukowe. Tytuł specjalisty z zakresu otolaryngologii uzyskała w 1986 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2012 roku na podstawie rozprawy "Charakterystyka kliniczna raków krtani w rodzinach z agregacją nowotworów złośliwych".
Od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej PUM w Szczecinie.
Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem genetycznych uwarunkowań. Dorobek naukowy poświęcony głównie tej tematyce obejmuje prace opublikowane w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych (sumaryczny Impact Factor = 56.085, indeks Hirscha wynosi 8).
Jest autorem lub współautorem rozdziałów w podręczniku Otorynolaryngologia Kliniczna pod redakcją K. Niemczyka, J. Składzienia, Cz. Stankiewicza, W. Szyftera, oraz współautorem rozdziału Mikrochirurgia w laryngologii w podręczniku Mikrochirurgia pod red. A. Żyluka.
Za pracę naukową i dydaktyczną wielokrotnie była nagradzana przez JM Rektora PUM (nagrody indywidualne i zespołowe) oraz otrzymała nagrodę zespołową Ministra Zdrowia. Dwukrotnie uhonorowana przez JM Rektora macierzystej uczelni medalami za zasługi dla PAM w roku 2013 i za zasługi dla PUM w roku 2019.
W latach 2009-2014 pełniła funkcję konsultanta w zakresie otolaryngologii na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Od 1980 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Od początku przynależności aktywnie pracowała na rzecz Towarzystwa pełniąc różne funkcje w oddziale szczecińskim PTORL CHGiSz - Członka Zarządu, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczącej. W latach 2014-2016 pełniła funkcję Przewodniczącej - elekta a w latach 2016-2018 Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Pełniła również funkcje w Sekcji Onkologicznej PTORL CHGiSz - w latach 2013-2015 Członka Zarządu oraz w latach 2017-2019 Przewodniczącej Zarządu Sekcji.
W roku 2016 była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XLVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w Szczecinie, a w roku 2019 organizatorem XVIII Konferencji Onkologicznej PTORL w Szczecinie.
aktualizacja: 2023-03-23 ..:: kontakt ::..