nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr hab. Stanisław Feliks Bień
rok nadania: 2020
Stanisław Feliks Bień
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1968). Studenckie zainteresowania chirurgiczne (w Kole Chirurgicznym przy klinice Prof. Jana Nielubowicza i jako wolontariusza w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej PAN) skierowały Go ku otolaryngologii, co zawdzięczał asystentowi z ćwiczeń studenckich, a potem nauczycielowi pierwszych kroków chirurgicznych Ś.P. dr-owi Tadeuszowi Jeglińskiemu.
Od 1970 roku zatrudniony w Klinice Otolaryngologii. Był członkiem zespołu organizowanego przez Prof. Zbigniewa Bochenka, który tworzył w tym czasie pierwszą w Polsce Kliniczną Pracownię Badań Narządu Równowagi. Wiedza i doświadczenie, które wówczas zdobył z zakresu otoneurologii, zaowocowały licznymi pracami naukowymi, doktoratem (1974), a następnie habilitacją (1986). Był wieloletnim Kierownikiem Pracowni Badań Układu Równowagi, niekwestionowanym autorytetem w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu i równowagi.
Rozwijał też zainteresowania chirurgią głowy i szyi, zwłaszcza chirurgią onkologiczną i rekonstrukcyjną będąc na stypendium u prof. D.F.N. Harrissona w Londynie. W 1978 r. wyjechał na dwuletni kontrakt do pracy w Uniwersytecie Garyounis w Benghazi w Libii. W 1988 r. jako Visiting Professor przez 3 tygodnie przebywał w Berlinie w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Humboldtów (Szpital Charité), gdzie nabierał doświadczenia w chirurgii nowotworów głowy i szyi.
W 1989 roku objął funkcję kierownika Kliniki Otolaryngologii, Instytutu Medycyny Klinicznej w Kielcach, Akademii Medycznej w Krakowie, która w 1990 roku straciła status ośrodka akademickiego i stała się Oddziałem Laryngologicznym. Od stycznia 2001 roku do przejścia na emeryturę w 2010 roku prowadził Dział Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi w powstałym Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Równolegle w 2001 roku został zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Profesor Stanisław Bień jest bardzo aktywnym nauczycielem akademickim i członkiem wielu towarzystw naukowych. Był promotorem 5 doktoratów, opiekunem specjalizacji z zakresu otorynolaryngologii 24 lekarzy. Zaangażowany jest w tworzenie programu specjalizacji w Polsce (od 2001), a w Europie od 2006 roku kiedy to podjął współpracę z Sekcją Otolaryngologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS ORL Section), został członkiem European Board of Examination in ORL H&NS. Był członkiem w Zarządzie Głównym PTORL ChGiSz w 3 kadencjach 1996-2002, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz The Robert Barany Society - Upsala, Szwecja. Jest zastępcą Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego, zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika "Studia Medyczne", członkiem Komitetu Redakcyjnego "Otorynolaryngologii - przeglądu klinicznego" oraz Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Magazyn Otorynolaryngologiczny". W 1989 roku powierzono Mu funkcję Specjalisty Wojewódzkiego ds. Otorynolaryngologii woj. Świętokrzyskiego. Aktywnie działa w pracach Naczelnej Izby Lekarskiej i Świętokrzyskiej. Uhonorowany przez JM Rektora WUM licznymi nagrodami naukowo-dydaktycznymi oraz Medalem im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Złotym Krzyżem Zasługi (2001) na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej, Medalem 40-lecia Uczelni - Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (2010) i wieloma innymi.
aktualizacja: 2023-12-04 ..:: kontakt ::..