nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Kontakt

Adres Siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa:
(w kadencji 2018-2020)
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Katedra i Klinika Laryngologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32 256 43 09; faks: 32 256 29 96
e-mail: laryngologia@spskm.katowice.pl


Osoba odpowiedzialna z ramienia ZG za nadzór nad serwisem internetowym i bazami danych:
Osoba do kontaktu w sprawach informacji zamieszczanych na stronie Towarzystwa:
Dr n. med. Michał Karlik (Poznań)
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl


aktualizacja: 2021-05-05 ..:: kontakt ::..