nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Kontakt

Adres Siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa:
(w kadencji 2020-2022)
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Katedra i Klinika Laryngologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
tel. 12 400 27 50
e-mail: skladzien.j@interia.pl


Osoba odpowiedzialna z ramienia ZG za nadzór nad serwisem internetowym i bazami danych:
Osoba do kontaktu w sprawach informacji zamieszczanych na stronie Towarzystwa:
Dr hab. n. med. Michał Karlik (Poznań)
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl

aktualizacja: 2022-05-20 ..:: kontakt ::..