nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Zgody na leczenie operacyjne

Informujemy, że poniżej umieszczone są zgody na leczenie operacyjne, przygotowane przez Panią Prof. Małgorzatę Wierzbicką i zaakceptowane przez Zarząd Główny. Upoważniamy i zachęcamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi do wykorzystywania ich w codziennej praktyce chirurgicznej.
Zgody zostały opracowane przy współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie otolaryngologii.

Ucho

ikona MS Word paracenteza - nacięcie błony bębenkowej
ikona MS Word drenaż wentylacyjny
ikona MS Word meatoplastyka, kanaloplastyka
ikona MS Word usunięcie kostniaka przewodu słuchowego lub wyrośli kostnych
ikona MS Word myringoplastyka
ikona MS Word stapedotomia, platinektomia częściowa, stapedektomia
ikona MS Word ossikuloplastyka
ikona MS Word podanie gentamycyny do jamy bębenkowej
ikona MS Word podanie sterydów do jamy bębenkowej
ikona MS Word operacja ucha środkowego z powodu perlaka lub jego podejrzenia - tympanoplastyka
ikona MS Word implantacja kostnego wszczepu zakotwiczonego
ikona MS Word implantacja wszczepu ślimakowego
ikona MS Word operacja przetoki przedusznej
ikona MS Word operacja odstających uszu
ikona MS Word usunięcie nowotworu małżowiny usznej
ikona MS Word operacja nowotworu ucha środkowego (raka, przyzwojaka)

Nos i zatoki przynosowe

ikona MS Word punkcja zatoki szczękowej
ikona MS Word repozycja kości nosa
ikona MS Word operacja przegrody nosa (septoplastyka)
ikona MS Word zmniejszenie małżowin nosowych (konchoplastyka)
ikona MS Word usunięcie polipa choanalnego
ikona MS Word operacja zatoki szczękowej z dojścia podwargowego
ikona MS Word endoskopowa chirurgia zatok przynosowych - ESS, (funkcjonalna endoskopowa chirurgia zatok przynosowych – FESS)
ikona MS Word operacja woreczka łzowego
ikona MS Word operacja torbieli śluzowej zatoki czołowej (mucocele)
ikona MS Word operacja kostniaka zatoki czołowej lub sitowia
ikona MS Word operacja nowotworu niezłośliwego szczęki
ikona MS Word operacja nowotworu złośliwego skóry nosa; resekcja częściowa nosa; resekcja całkowita piramidy nosa; resekcja nosa poszerzona o powiekę lub o fragment skóry policzka lub wargi górnej
ikona MS Word operacja nowotworu złośliwego szczęki; resekcja częściowa szczęki; resekcja szczęki; resekcja szczęki z wytrzewieniem oczodołu

Jama ustna, gardło, gruczoły ślinowe

ikona MS Word nacięcie ropnia okołomigdałkowego
ikona MS Word pobranie wycinka (biopsja) z guza jamy ustnej, gardła, nosa, ucha
ikona MS Word usunięcie III migdałka (adenotomia)
ikona MS Word 1) usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillectomia obustronna), 2) tonsilektomia jednostronna
ikona MS Word plastyka podniebienia w przypadkach bezdechu i chrapania (UPP) lub plastyka laserowa (LAUP)
ikona MS Word plastyka cieśni gardła i podniebienia z usunięciem migdałków podniebiennych (UPPP) w przypadkach bezdechu i chrapania
ikona MS Word usunięcie guza dna jamy ustnej
ikona MS Word usunięcie guza języka
ikona MS Word usunięcie guza migdałka podniebiennego
ikona MS Word usunięcie guza podniebienia
ikona MS Word usunięcie rozległych guzów dna jamy ustnej, języka lub gardła środkowego z rekonstrukcją płatem wolnym z mikrozespoleniem
ikona MS Word usunięcie torbieli dna jamy ustnej (żabki)
ikona MS Word operacja usunięcia ślinianki podżuchwowej
ikona MS Word operacja nowotworu ślinianki przyusznej

Krtań

ikona MS Word wziernikowanie krtani (mikrolaryngoskopia bezpośrednia, direktoskopia)
ikona MS Word tracheotomia
ikona MS Word poszerzenie głośni poprzez odciągnięcie fałdu głosowego (laterofiksacja)
ikona MS Word laserowe poszerzenie głośni (chordektomia tylna, arytenoidektomia)
ikona MS Word laserowe usunięcie nowotworu krtani
ikona MS Word częściowe usunięcie krtani (laryngektomia częściowa)
ikona MS Word całkowite usunięcie krtani (laryngektomia całkowita)
ikona MS Word założenie stentu (rozpórki) do krtani i tchawicy
ikona MS Word resekcja poprzeczna tchawicy

Szyja

ikona MS Word wziernikowanie przełyku (ezofagoskopia)
ikona MS Word pobranie węzła szyjnego
ikona MS Word operacja przetoki bocznej szyi
ikona MS Word operacja przetoki środkowej szyi
ikona MS Word operacja usunięcia torbieli bocznej szyi
ikona MS Word operacja torbieli środkowej szyi
ikona MS Word operacja układu chłonnego szyi
ikona MS Word operacja kłębczaka szyi (paraganglioma)
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..