ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Program zebrania

13 grudnia 2003 r.

1. Firma Merck (20 min.)
Merck w otolaryngologii

Przerwa - kawa sponsorowana przez firmy Merck i Bristol Myers Squibb

2. K.Krzemieniecki (15 min.) Referat sponsorowany przez firmę Bristol Myers Squibb
Współczesne poglądy na rozpoznawanie i leczenie zespołu wyniszczenia towarzyszącego chorobie nowotworowej.

3. M.Leszczyńska, J.Wójtowicz, W.Szyfter (10 min.)
Midfacial degloving jako metoda operacyjnego dostępu do guzów zatok przynosowych.

4. M.Grzegorowski, B.Pucher (10 min.)
Leczenie operacyjne wiotkości krtani u dzieci.

5. J.Szydłowski, M.Ryglewicz, J.Cofta, M.Grzegorowski (10 min.)
Próba zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego u dzieci.

6. W.Wojnowski, A.Obrębowski, M.Walczak, B.Woźnica (10 min.)
Zaburzenia procesu komunikatywnego w chorobie neuronu ruchowego (MND).