ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Przewodniczący Oddziału: Dr hab. Wojciech Gawęcki

Sekretarze Oddziału: Dr hab. Michał Karlik

Skarbnik: Dr hab. Anna Bartochowska

Członkowie:
Dr n. med. Łukasz Borucki
Dr n. med. Daniela Mielcarek-Kuchta