ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2019-03-02
2018-12-01
2018-10-27
2018-04-14
2018-02-03
2017-10-21
2017-06-03
2017-03-04
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Przewodniczący Oddziału: Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

Sekretarze Oddziału: Dr n. med. Michał Karlik

Skarbnik: Lek. Agata Andruszko

Członkowie:
Dr n. med. Jacek Banaszewski
Dr n. med. Daniela Mielcarek-Kuchta