nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Składka członkowska

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i opłaty za prenumeratę czasopism „Otolaryngologia Polska” i „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” od 2023 roku składka członkowska została podniesiona z dotychczasowych 70 zł rocznie do 100 zł oraz ustalona została kwota 250 zł za jednoczesną prenumeratę „Otolaryngologii Polskiej” i „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”. Łączna opłata roczna - 350 zł.

Przypominamy, że od 2017 r. roczne wpłaty z tytułu składki członkowskiej Towarzystwa należy uiszczać wyłącznie przez elektroniczny serwis dedykowany członkom Towarzystwa.

Dedykowany serwis znajduje się pod adresem: http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka

serwis Index Copernicus składki

W serwisie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad i procedury dokonania wpłaty składki członkowskiej Towarzystwa - bieżącej i za wcześniejsze lata.

Od 2017 roku składka członkowska wpłacana jest na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy - jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa. Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Administratorem serwisu jest firma Index Copernicus, wydawca czasopism naukowych Towarzystwa. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat z tytułu składki, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej w celu uzyskania lub utrzymania statusu członka zwyczajnego Towarzystwa zgodnie z §14 pkt 3 i §15 ust. 4 Statutu Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa w dniu 15 czerwca 2016 r., od początku 2017 roku składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych Towarzystwa: Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik) lub Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik).

ikona PDF List Prof. dr. hab. n. med. Jarosława Markowskiego – Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie składki członkowskiej Towarzystwa oraz prenumeraty czasopism naukowych Towarzystwa.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich Towarzystwa.
Przypominamy, że członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:
1. Zniżki na uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniowych organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Prosimy o skorzystanie z elektronicznego serwisu pobierania składek członkowskich PTORL

Z poważaniem
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..