nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Patronat Zarządu Głównego PTORL ChGiSz

Projekty

projekt MedPoint Otorynolaryngologia

Zjazdy

11-12.09.2020, Toruń
VI Ogólnopolska Szkoła Otolaryngologii, V Krajowy Zjazd PTCHGiSZ
www.agora-konferencje.pl
4-6.10.2020, Kraków
XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
www.zjazdlaryngologow2020.agora-konferencje.pl
12-13.03.2021, Toruń
VI Ogólnopolska Szkoła Otolaryngologii, V Krajowy Zjazd PTCHGiSZ
www.agora-konferencje.pl
18-19.04.2021, Warszawa
XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL
www.audiofon2020.pl
20-22.05.2021, Bydgoszcz
XIX Ogólnopolskie Sympozjum - Onkologia w Otorynolaryngologii
30.09.-02.10.2021, Bydgoszcz
Konferencja OTOLOGIA 2021
aktualizacja: 2020-07-25 ..:: kontakt ::..