nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Kontakt

Adres Siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa:
(w kadencji 2022-2024)
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
tel. 26 181-64-71
e-mail: djurkiewicz@wim.mil.pl


Osoba odpowiedzialna z ramienia ZG za nadzór nad serwisem internetowym i bazami danych:
Osoba do kontaktu w sprawach informacji zamieszczanych na stronie Towarzystwa:
Dr hab. n. med. Michał Karlik (Poznań)
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl

aktualizacja: 2024-07-21 ..:: kontakt ::..