menu
MENU
nagłówek PTORL ChGiSz
Kontakt

Adres Siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52 585-47-10
fax: 52 585-40-35
e-mail: hk_bydg_otoneurol@poczta.wp.pl


Osoba odpowiedzialna z ramienia ZG za nadzór nad serwisem internetowym i bazami danych:
Osoba do kontaktu w sprawach informacji zamieszczanych na stronie Towarzystwa:
Dr med. Michał Karlik (Poznań)
e-mail: mkarlik@ump.edu.pl


aktualizacja: 2017-03-09 ..:: kontakt ::..