nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Kalendarium Zjazdów

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi z dnia 01.12.2016 roku w sprawie opłat związanych z uczestnictwem w zjazdach i konferencjach organizowanych pod patronatem PTORL dla członków towarzystwa i osób nieopłacających składek.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi zobowiązuje organizatorów zjazdów i konferencji, odbywających się pod patronatem PTORL oraz organizowanych przez sekcje PTORL do zróżnicowania opłat zjazdowych i konferencyjnych dla członków (osób opłacających składki) oraz niebędących członkami PTORL.

W przypadku konferencji opłata dla członka PTORL - kwota x, dla osób niebędących członkami PTORL opłata wyższa o 25% W przypadku zjazdów krajowych opłata dla członka PTORL - kwota x, dla osób niebędących członkami PTORL - opłata wyższa o 50%.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
Wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 i dotyczy konferencji organizowanych po tym terminie.

Najbliższe wydarzenia pod patronatem PTORL

Konferencja OTOLOGIA 2021
Bydgoszcz, 30.09.-02.10.2021

Co nowego w Kalendarium...

Ważne terminy   (dla wydarzeń pod patronatem PTORL)

aktualizacja: 2020-09-14 ..:: kontakt ::..