nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Komunikaty Zarządu Głównego PTORL ChGiSz

Nagranie MedPoint Otorynolaryngologia - Neuromonitoring w operacjach narządów szyi
Na stronie www.orl.medpoint.edu.pl w sekcji Specjaliści Specjalistom udostępnione zostało kolejne nagranie.
[.. więcej informacji ..]
2017-08-03


Nagranie MedPoint Otorynolaryngologia - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Na stronie www.orl.medpoint.edu.pl udostępnione zostało nagranie kolejnego Ośrodka Wyspecjalizowanego w Polsce.
[.. więcej informacji ..]
2017-08-03


Videorelacja MedPoint Otorynolaryngologia - XII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych w Serocku
Na stronie www.orl.medpoint.edu.pl udostępniona została kolejna videorelacja z XII Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych w Serocku.
[.. więcej informacji ..]
2017-04-19


W sprawie składki członkowskiej na 2017 rok
Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2017 r. został uruchomiony przez firmę Index Copernicus, wydawcę czasopism naukowych Towarzystwa, elektroniczny serwis przeznaczony do opłaty składki członkowskiej Towarzystwa na 2017 rok.
[.. więcej informacji ..]
2017-01-25


Ogłoszenie w sprawie opłacania składek członkowskich
W związku z uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu Delegatów Zarząd Główny podjął działania zmierzające do zorganizowania opłacania składek łącznie z opłatą za prenumeratę Otolaryngologii Polskiej oraz Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego. Wobec powyższego ZG zwraca się z prośbą o powstrzymanie się od opłacania składek na 2017 rok, do czasu umożliwienia opłaty łącznej bezpośrednio na konto wydawnictwa.
2016-10-07


Nowi Członkowie Honorowi Towarzystwa
W dniu 15 czerwca 2016 r. podczas Uroczystości Otwarcia 47. Zjazdu PTORL ChGiSz w Szczecinie wręczono dyplomy nowym Członkom Honorowym naszego Towarzystwa. Członkostwo honorowe otrzymali: Prof. dr hab. Lucyna Pośpiech (Wrocław), Prof. dr hab. Czesława Tarnowska (Szczecin), Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz (Gdańsk), Prof. dr hab. Witold Szyfter (Poznań).
[.. więcej informacji ..]
2016-06-15


Wybór nowych Władz Towarzystwa
W dniu 15 czerwca 2016 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Pomorskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTORLChGiSz, podczas którego dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa.
Przewodniczącą Zarządu Głównego została Dr hab. Ewa Jaworowska (Szczecin). W skład ZG weszli: Dr hab. Jarosław Markowski (Katowice, przewodniczący elekt), Dr n. med. Katarzyna Amernik (Szczecin, sekretarz), Prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska (Łódź, skarbnik) oraz członkowie: Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn (Opole), Dr hab. Małgorzata Leszczyńska (Poznań), Dr n. med. Bogusław Mikaszewski (Gdańsk), Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), Dr hab. Piotr Trojanowski (Lublin).
[.. więcej informacji ..]
2016-06-15


09.05.2016 r. - posiedzenie ZG PTORL ChGiSz
W dniu 9 maja 2016 roku odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.
[.. więcej informacji ..]
2016-06-01


Statut PTORLChGiSz - uchwała z 15.10.2015
Na stronie internetowej naszego Towarzystwa dostępna jest nowa wersja Statutu - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTORL, Łódź, 15 października 2015
[.. więcej informacji ..]
2016-04-07


11.03.2016 r. - posiedzenie ZG PTORL ChGiSz
W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się w Kazimierzu Dolnym posiedzenie Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.
[.. więcej informacji ..]
2016-03-22


ikona PDF Informacja o dokonaniu szczegółowego przeglądu aktualnie obowiązującego w Polsce programu specjalizacji z otorynolaryngologii (2002) - 17.11.2011

ikona PDF Apel w sprawie przystępowania polskich specjalistów otorynolaryngologii do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego

Koordynatorem przyznawania przyznawania wyróżnienia "Laur Otolaryngologii" ze strony Zarządu Głównego jest Prof. Maciej Misiołek, z którym kontaktują się oddziały terenowe.

Komunikat z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTORL (25.09.2009)

aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..