menu
MENU
nagłówek PTORL ChGiSz
Walne Zebrania Delegatów

Walne Zebranie Delegatów PTORLChGiSz podczas 47. Zjazdu w Szczecinie
data: 15 czerwca 2016 r. o godz. 12.00
miejsce: Sala Kameralna Filharmonii Pomorskiej, ul. Małopolska 48.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania - Przewodniczący Zarządu Głównego PTORL ChGiSz
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów
 3. Wybór zastępcy Przewodniczącego i dwóch Sekretarzy Walnego Zebrania Delegatów
 4. Przyjęcie uchwały o regulaminie Walnego Zebrania
 5. Przyjęcie uchwały o porządku obrad
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
 7. Wybór Komisji Regulaminowej
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Komunikat Komisji Mandatowo-Wyborczej
 11. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTORL ChGiSz
 13. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej
 14. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego
 15. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami
 17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 18. Przyjecie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 19. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego ZG
 20. Wybór Przewodniczącego ZG
 21. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego ZG
 22. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego-Elekta
 23. Wybór Przewodniczącego-Elekta
 24. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego-Elekta
 25. Wybory członków Zarządu Głównego:
  a) wybory Sekretarza Zarządu Głównego
  b) wybory Skarbnika Zarządu Głównego
  c) wybory 5 członków Zarządu Głównego
 26. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego
 27. Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej
 28. Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej
 29. Ogłoszenie wyników wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej
 30. Zgłaszanie kandydatów na:
  a) członków Komisji ds. Członków Honorowych PTORL ChGiSz
  b) członków Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego
 31. Wybory ww. Komisji
 32. Ogłoszenie wyników wyborów do ww. Komisji
 33. Wybór miejsca kolejnego krajowego Zjazdu PTORL ChGiSz
 34. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 35. Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał
 36. Wystąpienie Przewodniczącego ZG oraz Przewodniczącego - Elekta ZG
 37. Wolne wnioski
 38. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Delegatów

ikona PDF Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTORL ChGiSz, Łódź, 15.10.2015 r.
ikona PDF Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL ChGiSz, Bydgoszcz, 03.09.2014 r.
ikona PDF Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL ChGiSz, Gdańsk, 05.09.2012 r.
ikona PDF Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL ChGiSz, Warszawa, 9.06.2010 r.
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL z dnia 4.06.2008
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów PTORL z dnia 08.06.2006
aktualizacja: 2019-02-17 ..:: kontakt ::..