nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Statut Towarzystwa

ikona PDF Statut Towarzystwa w formacie PDF (data publikacji na stronie: 2016-04-07)

Rozdział I - Postanowienia ogólne (§1-7) Rozdział II - Cele Towarzystwa (§8-10) Rozdział III - Członkowie - ich prawa i obowiązki (§11-17) Rozdział IV - Organy Towarzystwa (§18-35) Rozdział V - Oddziały terenowe Towarzystwa (§36-49) Rozdział VI - Sekcje naukowe (§50-65) Rozdział VII - Krajowy Zjazd Towarzystwa (§66) Rozdział VIII - Majątek i fundusze Towarzystwa (§67-69) Rozdział IX - Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa (§70-71)
aktualizacja: 2024-07-21 ..:: kontakt ::..