nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

W sprawie składki członkowskiej na 2017 rok

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2017 r. został uruchomiony elektroniczny serwis przeznaczony do opłaty składki członkowskiej Towarzystwa na 2017 rok.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad i procedury dokonania wpłaty składki członkowskiej Towarzystwa w 2017 roku.

Dedykowany członkom Towarzystwa serwis znajduje się pod adresem:
http://www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka

Od 2017 roku składka członkowska wpłacana jest na jeden ogólny, specjalnie do tego celu uruchomiony rachunek bankowy - jeden dla wszystkich oddziałów Towarzystwa.
Prosimy o nie wpłacanie składek na dotychczasowe rachunki oddziałów regionalnych Towarzystwa.

Serwis został przygotowany dla Państwa przez firmę Index Copernicus, wydawcę czasopism naukowych Towarzystwa. Index Copernicus od 2017 roku odpowiada za obsługę wpłat na składkę, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Przypominamy iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej w celu uzyskania lub utrzymania statusu członka zwyczajnego Towarzystwa zgodnie z §14 pkt 3 i §15 ust. 4 Statutu Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa w dniu 15 czerwca 2016 r. w Szczecinie, od początku 2017 roku składka członkowska została połączona z prenumeratą czasopism naukowych Towarzystwa: Otolaryngologia Polska (dwumiesięcznik) lub Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (kwartalnik).

ikona PDF List Pani Dr hab. Ewy Jaworowskiej - Przewodniczącej Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie połączenia składki członkowskiej z prenumeratą czasopism Towarzystwa.

Członkowie Honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich Towarzystwa.
Przypominamy, że członkowie zwyczajni Towarzystwa są uprawnieni do:
1. Zniżki na uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniowych organizowanych pod patronatem Towarzystwa.
2. Otrzymania bezpłatnego dostępu do bieżących elektronicznych wydań czasopism naukowych Towarzystwa w ramach wybranego wariantu składki członkowskiej.

Prosimy o skorzystanie z elektronicznego serwisu pobierania składek członkowskich PTORL

Z poważaniem
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..