nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Komunikat z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTORL w Bydgoszczy w dniu 29.05.2009

Uprzejmie informuję, że podczas Walnego Zgromadzenia Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej PTORL w Bydgoszczy w dniu 29.05.2009 r. podjęto uchwałę o powierzeniu prof. dr hab. med. Elżbiecie Hassman-Poznańskiej i zespołowi Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej UM w Białymstoku obowiązku zorganizownia XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej w 2011 roku.
Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 26 lutego 2010 roku zaakceptowano i wprowadzono do kalendarza imprez zaproponowany termin Zjazdu w dniach 09-11 czerwca 2011 roku, jak również tematy konferencji:
1. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego i jego następstwa.
2. Stany nagłe w otolaryngologii dziecięcej.
3. Antybiotykoterapia w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych.
4. Varia.

Ustalono skład Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Elżbieta Hassman-Poznańska - Przewodnicząca
prof. dr hab. Mieczysław Chmielik
prof. dr hab. Michał Grzegorowski
prof. dr hab. Andrzej Makowski
prof. dr hab. Grażyna Niedzielska
prof. dr hab. Anna Zakrzewska
dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
prof. dr hab. Marek Rogowski
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
prof. dr hab. Witold Szyfter
prof. dr hab. Wiesław Gołąbek
prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska

oraz Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. med. Bożena Skotnicka - Przewodnicząca
dr n. med. Małgorzata M. Topolska - Sekretarz
dr n. med. Agnieszka Kurzyna - Skarbnik
lek. med. Artur Goździewski
lek. med. Małgorzata Piszcz
lek. med. Krzysztof Trzpis
dr n. med. Krzysztof Szafałowicz
dr n. med. Anna Molska
lek. med. Agnieszka Łopianecka-Kozłowska
lek. med. Katarzyna Godlewska-Żołądkowska.
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..