ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Program zebrania

13 marca 2004 r.

1. A.Maj-Kęsicka - Servier (20 min.)
Skuteczność i bezpieczeństwo preparatów Bioparox i Eurespal w infekcjach dróg oddechowych.

2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze:
sprawozdanie z działalności Oddziału - sekretarz
sprawozdanie skarbnika
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
udzielenie absolutorium
wybór władz Oddziału
wybór delegatów na Walne Zebranie PTOCHGiS w Lublinie

Przerwa - kawa sponsorowana przez firmę Servier

3. R.Juszkat, M.Wróbel, A.Gawlak-Prycka (10 min.)
Wewnątrznaczyniowe leczenie guzów głowy i szyi.

4. J.Banaszewski, Z.Obrębowska-Karsznia (10 min.)
Możliwości diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem obturacyjnego zespołu bezdechu sennego.

5. B.Rydzewski, M.Główczewska, R.Musialik (10 min.)
Trudności diagnostyczno-lecznicze w zagrażającym życiu pourazowym krwawieniom z nosa.

6. J.Wójtowicz, W.Szyfter (10 min.)
Epiglotectomia laserowa w leczeniu raka krtani.