ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Program zebrania

25 września 2004 r.

1. J. Kalewska-Zdeb: (10 min.)
Tanakan w leczeniu nagłej utraty słuchu typu odbiorczego.

2. Przemysław Majewski: (30 min.)
Dylematy w diagnostyce patomorfologicznej zmian rozrostowych w zakresie otolaryngologii.


Przerwa - kawa

3. M. Brzóska: (10 min.)
Znaczenie przestrzeni okołogłośniowej dla rozprzestrzeniania się raka krtani.

4. Z. Pędziwiatr: (12 min.)
Zjawisko pneumatyzacji - koncepcja wielkich jam przynosowych.

5. A. Pietrysiak, A. Niziołek: (15 min.)
Współpraca cytologa z otolaryngologiem w regionie pilskim na przykładzie wprowadzenia cytologii złuszczeniowej nosa do rutynowej diagnostyki rynologicznej.