ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
Program zebrania

1. Prezentacja Firmy Audiofon-Widex (20 min.)


Przerwa - kawa

2. A. Obrębowski, B. Wiskirska-Woźnica, A. Krzyżaniak, B. Maciejewska: (10 min.)
Łagodny położeniowy zawrót głowy - obserwacje własne.

3. W. Szyfter, A. Gawlak-Prycka, D. Mielcarek-Kuchta, M. Wierzbicka: (10 min.)
Zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej - problem nadal aktualny.

4. P. Milecki: (10 min.)
Ograniczenia i perspektywy radioterapii w interdyscyplinarnym leczeniu raka głowy i szyi.

5. W. Golusiński, E. Waśniewska, P. Majewski, D. Jarmołowska-Jurczyszyn: (10 min.)
Rola badań histologicznych w prognozowaniu raków płaskonabłonkowych dna jamy ustnej i języka.

6. Ł. Borucki, A. Kruk-Zagajewska, W. Gawęcki, P. Milecki: (10 min.)
Wznowy wokół tracheostomy.