ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
Program zebrania

1. Witold Szyfter, Jerzy G. Wójtowicz (15 min.)
Dostęp czaszkowo-twarzowy w operacji raków masywu szczękowo-sitowego.

2. Jerzy G. Wójtowicz (15 min.)
Aktualne badania wrażliwości bakteryjnej. Przegląd rekomendacji leczenia zakażeń układu oddechowego.

3. Wojciech Golusiński (15 min.)
Operacje czynnościowe w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Przerwa - kawa

4. Daniela Mielcarek-Kuchta (12 min.)
Opieka pooperacyjna po operacjach czynnościowych zatok przynosowych.

5. Małgorzata Leszczyńska (12 min.)
Włókniaki młodzieńcze z naciekaniem zatok przynosowych.

6. Joanna Harbuzińska-Turek, Aldona Pietrysiak (12 min.)
Pacjenci z chorobami nosa i zatok przynosowych hospitalizowani w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile w ostatnim dziesięcioleciu.