ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
Program zebrania

I. Firma Solinea: Prezentacja preparatu Glosal...na suche gardła.

II. Część sprawozdawczo-wyborcza
  1. Sprawozdanie z działalności Oddziału - sekretarz
  2. Sprawozdanie skarbnika
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  4. Udzielenie absolutorium
  5. Wybór władz Oddziału
  6. Wybór delegatów na Walne Zebranie w 2006r.
Przerwa - kawa

III. Część naukowa

1. A. Obrębowski, K. Tuszyński, W. Wojnowski, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Z. Obrębowska-Karsznia: (10 min.)
Renta z tytułu choroby zawodowej narządu głosu u nauczycieli.

2. M. Leszczyńska, M. Kordylewska, T. Kopeć, P. Dąbrowski, J. Wójtowicz: (10 min.)
Proces gojenia nerwu twarzowego po jego rekonstrukcji - badania eksperymentalne

3. D. Kuchta, W. Szyfter: (10 min.)
Metoda zewnątrztorebkowego usunięcia guzów niezłośliwych ślinianki przyusznej.

4. B. Rydzewski, A. Krokowicz, P. Wysocki (10 min.)
Czerniak złośliwy ucha środkowego.