ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 01.02.2006r


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 25 lutego 2006 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Firma GlaxoSmithKline: Prezentacja firmy.

Przerwa - kawa

II. Część naukowa

1. J. Banaszewski, W. Szyfter: (15 min.)
Guzy przestrzeni przygardłowej w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu.

2. J. Wójtowicz, W. Szyfter: (15 min.)
Laterofiksacja jako technika leczenia porażeń fałdów głosowych.


KAZUISTYKA

3. A. Wojciechowska, I. Kamińska: (10 min.)
Przypadek nosowania otwartego z rozszczepem podniebienia.

4. J. Szydłowski, B. Pucher, M. Grzegorowski: (10 min.)
Odległe powikłania po przedłużonej intubacji - opis przypadku.

5. W. Gawęcki, T. Kopeć, A. Kruk-Zagajewska, J. Wójtowicz: (10 min.)
Bliznowaty zanik odcinka szyjnego tchawicy w następstwie przedłużonej intubacji.


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przypominamy o opłacaniu składki członkowskiej za 2006 - 120 PLN (w tym 70 PLN - prenumerata Otolaryngologii Polskiej).