ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 06.11.2006r


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 9 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Dor-Med: Nowości firmowe - otwarte dopasowanie

Przerwa - kawa


2. M.Wierzbicka, D.Miętkiewska, A.Balcerowiak, W.Szyfter: (10 min.)
Badania przesiewowe jako metoda wykrywania raka i stanów przedrakowych krtani.

3. B.Rydzewski, A.Goździcka-Józefiak, M.Matusiak: (10 min.)
Identyfikacja wirusów ludzkich brodawczaków (HIV) w stanach zapalnych i nowotworach uszu.

4. W.Golusiński, M.Pabiszczak, M.Wróbel, K.Nowak: (10 min.)
Guzy szyi w dzieci.

5. A.Balcerowiak, M.Pabiszczak, W.Szyfter: (10 min.)
Trudności w leczeniu choroby Rendu-Oslera (wstępne wyniki stosowania metody chirurgicznej wg Younga).

6. A.Wojciechowska, A.Obrębowski: (10 min.)
Wtórne zmiany organiczne w dysfonii hyperfunkcjonalnej.

7. A.Pruszewicz, A. Obrębowski, B.Maciejewska: (10 min.)
Obustronne laryngocele współistniejące z nosowaniem otwartym.


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przypominamy o opłacaniu składki członkowskiej za 2007 - 120 PLN (w tym 70 PLN - prenumerata Otolaryngologii Polskiej).