ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 26.01.2007 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 24 lutego 2007 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

1. Astellas: Prezentacja produktów Forcid, Duomox, Unidox.

Przerwa - kawa


2. M. Grzegorowski, M. Ryglewicz, J. Szydłowski, B. Pucher: (10 min.)
Doświadczenia Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w wykonywaniu adenotomii w znieczuleniu ogólnym.

3. B. Pucher, J. Szydłowski, A. Korytowska, Z. Łukomska, P. Mańkowski, A. Bartkowska-Śniatkowska, G. Bittner, W. Smoczyk, R. Juszkat: (10 min.)
Wielokrotne, masywne, zagrażające życiu krwawienia po tonsylektomii u 11-letniej dziewczynki.

4. G. Woźnicki: (10 min.)
Problem roszczenia odszkodowawczego po zastosowaniu aminoglikozydów w leczeniu sepsy u małego dziecka.

5. T. Kopeć, A. Kruk-Zagajewska, A. Balcerowiak: (10 min.)
Trudności diagnostyczne nacieku podstawy czaszki i kręgów szyjnych.

6. W. Gawęcki, M. Wierzbicka: (10 min.)
Rak Merckela okolicy przedusznej - trudności diagnostyczne.


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przypominamy o opłacaniu składki członkowskiej za 2007 - 120 PLN (w tym 70 PLN - prenumerata Otolaryngologii Polskiej).