ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 13.11.2007 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 15 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Prezentacja Firmy Dormed

II. Część sprawozdawczo-wyborcza:
- 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału - sekretarz
- 2. Sprawozdanie skarbnika
- 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- 4. Udzielenie absolutorium
- 5. Wybór władz Oddziału
- 6. Wybór delegatów na Walne Zebranie w 2008r.


Przerwa - kawa

II. Część naukowa

1. P. Milecki: (15 min.)
Radiochemioterapia i radioterapia: gdzie szukać możliwości poprawy wyników leczenia nowotworów głowy i szyi.

2. W. Szyfter, Ł. Borucki: (10 min.)
Konflikt naczyniowo-nerwowy jako przyczyna spazmu połowy twarzy.

3. M. Grzegorowski, J. Szydłowski: (10 min.)
Wewnątrzczaszkowe i oczodołowe powikłanie zębopochodne u 4-letniego chłopca.

4. B. Rydzewski, P. Golusiński, A. Szewczyk, A. Krokowicz: (10 min.)
Ciało obce tylnej ściany gardła dolnego zagrażające tętnicy kręgowej.


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.