ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 04.02.2008 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 23 lutego 2008 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Prezentacja Firmy: Preparaty laryngologiczne firmy VITAMED.
  Prezentacja Firmy SŁUCH-MED: Model i możliwości dopasowania aparatu słuchowego.

Przerwa - kawa

II. Część naukowa

1. A. Balcerowiak, W. Szyfter, A. Kruk-Zagajewska: (10 min.)
Chirurgia oszczędzająca w rakach krtani u chorych z zajęciem spoidła przedniego.

2. W. Golusiński, M. Kordylewska, J. Pazdrowski, P. Murawa, J. Wasiewicz: (10 min.)
Jednoczasowa rekonstrukcja gardła dolnego i przełyku w przebiegu wznowy raka krtani techniką "gastric pull up".

3. A. Obrębowski, B. Wiskirska-Woźnica, B. Maciejewska, J. Jackowska: (10 min.)
Diagnostyka audiologiczna w przypadku nerwiaka n. twarzowego.

4. M. Rydzanicz, M. Wróbel, W. Gawęcki, W. Szyfter, K. Szyfter: (10 min.)
Podstawy genetycznej podatności na ototoksyczne działanie antybiotyków aminoglikozydowych.

5. A. Obrębowski, K. Tuszyński, W. Wojnowski: (7 min.)
Propozycja modyfikacji procentowego uszczerbku na zdrowiu u nauczycieli z chorobą zawodową narządu głosu.

6. M. Pabiszczak, Ł. Borucki, M. Biłusiak, A. Młodkowska: (10 min.)
Operacje śluzowiaka zatok czołowych i sitowych metodą endoskopową.


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.