ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 07.11.2008 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 13 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Schering-Plough: Prezentacja leków Nasonex i Aerius. (20 min.)

Przerwa - kawa

II. Część naukowa

1. P. Milecki: (15 min.)
Postęp technologiczny w radioterapii: gdzie znajduje się Wielkopolskie Centrum Onkologii?

2. M. Wierzbicka: (15 min.)
PET - zastosowanie w otolaryngologii

3. M. Biłusiak, M. Wróbel, K. Nowak, W. Szyfter: (10 min.)
Leczenie przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem - jaką technikę operacyjną zastosować

4. D. Komar, A. Sekula, M. Stieler: (10 min.)
Ocena monoauralnego i binauralnego protezowania słuchu u osób dorosłych z niedosłuchem odbiorczym

5. B. Pucher, J. Szydłowski, M. Grzegorowski: (10 min.)
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Otolaryngologów Dziecięcych (ESPO) w Budapeszcie

6. T. Kopeć, M. Wierzbicka, W. Szyfter, Ł. Bartkowiak: (10 min.)
Monstrualny guz ślinianki przyusznej - problem resekcyjny i rekonstrukcyjny


DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.