ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat

Poznań, dnia 5.03.2009 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 21 marca 2009 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. M. Jabłoński (Genexo): Prezentacja preparatu Nasodren. (15 min.)

II. W. Olejarczyk (Medac): Mucinox - leczenie suchości jamy ustnej. (10 min.)

Przerwa - kawa

III. Część naukowa

1. M. Wierzbicka, A. Bartochowska (10 min.)
Problematyka zakażeń na oddziałach otolaryngologicznych.

2. J. Szydłowski, B. Pucher, M. Grzegorowski (10 min.)
Postępowanie w rozszczepach krtani.

3. W. Szyfter, D. Mielcarek-Kuchta, Ł. Borucki: (10 min.)
Nerwiaki nerwu twarzowego - doświadczenia własne.

4. T. Kopeć, W. Szyfter: (10 min.)
Sialoendoskopia w leczeniu kamicy gruczołów ślinowych.

5. J. Szydłowski, P. Mańkowski, B. Pucher, M. Grzegorowski (10 min.)
Ciało obce penetrujące do dołu skrzydłowo-podniebiennego.

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.