ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
   Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 16.11.2009 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 12 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Mgr A. Dropik-Budzińska: Prezentacja leków firmy Astellas.

II. Prezentacja firmy Solinea: Wykorzystanie preparatów firmy Solinea w praktyce laryngologicznej.

III. Część sprawozdawczo-wyborcza
1. Sprawozdanie z działalności Oddziału - sekretarz
2. Sprawozdanie skarbnika
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Udzielenie absolutorium
5. Wybór władz Oddziału
6. Wybór delegatów na Walne Zebranie w 2010 r.

Przerwa - kawa

IV. Część naukowa

1. P. Milecki (20 min.)
ASTRO 2009 - najnowsze problemy w radiochemioterapii raków głowy i szyi.

2. J. Wójtowicz, W. Szyfter (15 min.)
Leczenie endoskopowe raka zachyłka gruszkowatego.

3. Ł. Borucki, W. Szyfter (15 min.)
Perlak prowadzący do ropni mózgowia - problem wciąż aktualny (zastosowanie nawigacji)

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.