ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
   Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 28.01.2010 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 20 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Firma Glaxo SmithKline: Prezentacja produktów Avamys i Augmentin SR.

Przerwa - kawa

II. Część naukowa

1. K. Kiwerska, K. Szyfter (15 min.)
Przydatność analizy molekularnej guza i regionów niezmienionych nowotworowo do oceny ryzyka wystąpienia wznowy w raku krtani.

2. M. Wierzbicka, W. Szyfter (15 min.)
Nienowotworowe przyczyny powiększenia węzłów chłonnych szyi.

3. W. Golusiński (15 min.)
Pierwotne guzy nowotworowe w obrębie szyi u dorosłych i dzieci.

4. B. Rydzewski, J. Sroczyński (10 min.)
Włókniaki młodzieńcze uwarunkowane hormonalnie

5. B. Pucher, J. Szydłowski, M. Ryglewicz, M. Grzegorowski (10 min.)
Exit - postępowanie w niedrożności gornych drog oddechowych u płodu

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.