ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
   Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 13.09.2010 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 09 października 2010 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda RYDYGIERA w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

1. M. Grzegorowski, J. Szydłowski: (15 min)
Wspomnienie o Prof. dr hab. med. Andrzeju Soboczyńskim
2. Firma Vitamed (15 min)
Przypomnienie produktów firmy Vitamed

Przerwa - kawa

Część naukowa

3. P. Milecki (15 min.)
Co nowego? Doniesienia z Konferencji ASCO, Chicago 2010: Nowotwory głowy i szyi.

4. J. Banaszewski, M. Pabiszczak, W. Szyfter: (10 min.)
Zastosowanie płata udowego z mikrozespoleniami do rekonstrukcji jamy ustnej

5. T. Kopeć (10 min.)
Sialoendoskopia i endoskopowa chirurgia dróg ślinowych - doświadczenia własne

6. M. Wierzbicka, K. Nowak, M. Kasprzyk, W. Szyfter: (10 min.)
Rzadki przypadek dużego oblaka tchawicy

7. B. Rydzewski, J. Sroczyński, K. Lemańska: (10 min.)
Olbrzymi gruczolak wielopostaciowy przyusznicy

8. J. Szydłowski, M. Grzegorowski, J. Kolasińska-Lipińska: (10 min.)
Wewnątrzczaszkowe powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.