ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
   Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 22.11.2010 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 11 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

1. Co nowego w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Klinice Foniatrii i Audiologii
(W. Szyfter, Ł. Borucki, M. Karlik)

Przerwa - poczęstunek świąteczny


2. H. Tomczak: (20 min.)
Zakażenia w laryngologii, najważniejsze problemy - spojrzenie mikrobiologa.

3. M. Wierzbicka, K. Nowak, M. Kasprzyk, W. Szyfter: (10 min.)
Rzadki przypadek dużego oblaka tchawicy.

4. W. Golusiński: (15 min.)
Wpływ współczesnych technologii medycznych na rozwój chirurgii głowy i szyi

5. D. Mielcarek-Kuchta, M. Leszczyńska, T. Pastusiak, W. Szyfter: (15 min.)
Kiedy operacja FESS jest trudna?

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.