ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 23.11.2011 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 17 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

1. W. Szyfter: Co nowego w Klinice? (10 min.)

2. J. Banaszewski, M. Pabiszczak, A. Balcerowiak, W. Szyfter: (15 min.)
Jaka jest cena uzyskania wolnego płata z mikrozespoleniem

Przerwa - kawa


3. M. Leszczyńska, M. Wierzbicka, A. Młodkowska, D. Miętkiewska-Leszniewska: (15 min.)
Wczesne raki głośni - analiza niepowodzeń w leczeniu.

4. B. Wiskirska-Woźnica, A. Obrębowski: (10 min.)
Uwagi do diagnostyki i terapii neuropatii słuchowej

5. B. Pucher, J. Szydłowski, P. Mańkowski, A. Bartkowska-Śniatkowska, J.Kolasińska-Lipińska, M. Prauzińska: (10 min.)
Ciężkie powikłanie pointubacyjne w przebiegu tonsillektomii

6. Ł. Bartkowiak. W. Szyfter: (10 min.)
Przypadek niespotykanego unaczynienia naczyniako-włókniaka młodzieńczego

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.