ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 10.02.2012 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 3 marca 2012 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Prezentacja produktowa firmy GSK (20 min.)

Przerwa - kawa

II. W. Szyfter: Co nowego w Klinice? (10 min.)

III. Część sprawozdawczo-wyborcza
1. Sprawozdanie z działalności Oddziału - sekretarz
2. Sprawozdanie skarbnika
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Udzielenie absolutorium
5. Wybór władz Oddziału
6. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa
7. Wolne głosy i wnioski

IV. Część naukowa
1. M. Wierzbicka, A. Bartochowska, J. Banaszewki, T. Pastusiak, W. Szyfter: (15 min.)
Powikłania laryngologiczne po operacjach w obrębie kręgosłupa szyjnego

2. M. Leszczyńska, J. Jackowska, D. Mielcarek-Kuchta: (10 min.)
Brodawczaki odwrócone zatok przynosowych - trudny problem terapeutyczny

3. A. Łączkowski: (10 min.)
101. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.