ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 14.01.2013 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 16 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

1. Prezentacja produktowa firmy Medicus (20 min).

Przerwa - poczęstunek

II. Część naukowa
1. K. Kordel: (Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej): (30 min.)
Zmiany w przepisach prawnych: jak wystawiać recepty, jak się specjalizować (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz z dnia 24 grudnia 2012 r.)

2. M. Wierzbicka, J. Jackowska, A. Bartochowska, W. Szyfter: (15 min.)
Laser CO2 w operacjach fonochirurgicznych
3. J. Banaszewski, M. Pabiszczak, M. Wierzbicka, A. Balcerowiak, T. Pastusiak, W. Szyfter i in.: (15 min.)
Dwuletnie doświadczenia w rekonstrukcji twarzy po rozległych operacjach nowotworowych - działalność Uczelnianego Zespołu ds. Transplantacji Twarzy

4. M. Wróbel, M. Szaumkessel, M. Karlik, M. Rydzanicz, W. Szyfter: (15 min.)
Strategia „ogłuszania” i jej wpływ na aktywację genów apoptozy w uchu wewnętrznym

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.