ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 26.09.2013 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 19 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Wręczenie odznaczeń przez Wojewodę Wielopolskiego: dr med. M. Węgorek, dr med. M. Karlikowi i T. Dłużewicz

II. Cetraxal i Cetraxal Plus w leczeniu zapalenia ucha - Tactica Pharmaceuticals (20 min.)

Przerwa – poczęstunek
Przerwa - poczęstunek

III. Część naukowa
1. WYKŁAD NA ZAPROSZENIE - Prof. dr hab. med. Robert Juszkat: (30 min.)
Przydatność radiologii interwencyjnej w otolaryngologii

Dyskusja

2. Szyfter W., Wierzbicka M., Banaszewski J., Gaggl A., Buerger H.: (15 min.)
Rekonstrukcja krtani przy użyciu wolnego płata okostnowo-kostnego z kości udowej

3. Borucki Ł., Szyfter W.: (10 min.)
Endoskopowe zaopatrzenie płynotoku nosowego - różne techniki chirurgiczne

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.