ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 14.02.2014 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 1 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Słuch-Med: Beltone i akcesoria WL (15 min.)

Przerwa – poczęstunek
Przerwa - poczęstunek

II. Część naukowa

1. Bartochowska A., Kruk-Zagajewska A., Borucki Ł.: (15 min.)
Powikłania wewnątrzczaszkowe zatokopochodne – problem stale aktualny. Analiza roku 2013

2. Gawęcki W., Wróbel M., Borucki Ł., Karlik M.: (15 min.)
Wyniki stosowania protezy zakotwiczonej w kości w różnych rodzajach niedosłuchu

Kopeć T., Wierzbicka M., Szyfter W.: (10 min.)
Ogromny chrzęstniak szyi

4. Pastusiak T., Szydłowski J., Wierzbicka M., Banaszewski J., Szyfter W.: (10 min.)
Olbrzymi naczyniak chłonny szyi i twarzy – problemy chirurgiczne i pooperacyjne

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.