ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 24.04.2014 r.


Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 24 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Część sprawozdawczo-wyborcza
  1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
  2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
  3. Sprawozdanie skarbnika
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Udzielenie absolutorium
  6. Wybór władz Oddziału
  7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa.
  8. Wolne głosy i wnioski.
Przerwa – poczęstunek
Przerwa - poczęstunek

II. Część naukowa

1. Pabiszczak M., Banaszewski J., Pastusiak T., Balcerowiak A.: (10 min.)
Odtworzenie gardła środkowego i dolnego wolnym płatem z mikrozespoleniami naczyniowymi w przypadku rozległego oparzenia chemicznego

2. Karlik M.: (10 min.)
Praktyczne uwagi do diagnostyki zaburzeń słuchu u dzieci

3. Dąbrowski P., Gawęcki W.: (10 min.)
Plastyka trąbki słuchowej w patologii ucha środkowego

4. Sroczyński J., Pucher B, Kolasińska-Lipińska J., Bartkowska-Śniatkowska A., Jończyk-Potoczna K., Szydłowski J.: (10 min.)
Trudności diagnostyczne i lecznicze w przebiegu naczyniaka krwionośnego tchawicy

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.