ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 24.02.2016 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 19 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Zeylanda w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49. .


Program zebrania

I. Firma Angelini: Skuteczne leczenie bólu gardła i kaszlu (suchego i mokrego)

II. Część sprawozdawczo-wyborcza
  1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
  2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
  3. Sprawozdanie skarbnika
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Udzielenie absolutorium
  6. Wybór władz Oddziału
  7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa.
  8. Wolne głosy i wnioski.
Przerwa - poczęstunek
III. Część naukowa

1. P. Milecki:
Wskazania do protonoterapii w nowotworach głowy i szyi 15 min.

2. D. Miętkiewska-Leszniewska:
Jak racjonalnie stosować antybiotyki w schorzeniach otolaryngologicznych? 15 min.

DYSKUSJA

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIʘ-˜OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.