ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
2018-12-01
2018-10-27
2018-04-14
2018-02-03
2017-10-21
2017-06-03
2017-03-04
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 17.01.2018 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 03 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej nr 2008 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Rokietnicka 8. .


Program zebrania

 1. A. Balcerowiak, P. Dąbrowski, W. Gawęcki, W. Szyfter:
  Paracenteza - czy procedura stale aktualna? Jeśli tak to w jakich przypadkach? (15 min.)
 2. Przerwa - poczęstunek
 3. B. Pucher, P. Adamczyk, A. Kałużna-Młynarczyk, M. Kotowski, J. Szydłowski:
  Guz Potta u 3-letniego chłopca. Opis przypadku (10 min.)

 4. Ł. Borucki, K. Lemańska-Kwiatkowska, T. Fiałkowska, M. Walczak, M. Urbaś, A. Leda-Kowalczyk:
  Technika "Outside-In" w zmodyfikowanej operacji Lothropa - doświadczenia własne (10 min.)

 5. W. Gawęcki, A. Balcerowiak, K. Katulska:
  Obrazowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem - miejsce tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w sekwencji DWI NON-EPI (10 min.)

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTOL
Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTOL
Dr hab. med. Małgorzata Leszczyńska