ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
2018-12-01
2018-10-27
2018-04-14
2018-02-03
2017-10-21
2017-06-03
2017-03-04
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 21.03.2018 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 o godz. 10.00 w Sali im. Rydygiera w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Prezentacja firmy Tactica

Przerwa - poczęstunek

II. IZebranie sprawozdawczo-wyborcze
1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
3. Sprawozdanie skarbnika
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium
6. Wybór władz Oddziału
7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa
8. Wolne głosy i wnioski

III. Część naukowa

  1. T. Pychyński i współpracownicy:
    Implantacja wszczepem kostnym BAHA powikłana martwicą skóry (10 min.)
  2. B. Wiskirska-Woźnica, B. Maciejewska:
    Pozauszne przyczyny otalgii (10 min.)
  3. J. Napierała, M. Wierzbicka, W. Szyfter:
    Zapalenie skóry przewodu słuchowego zewnętrznego - czy na pewno dobrze leczymy? (10 min.)

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTOL
Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTOL
Dr hab. med. Małgorzata Leszczyńska