ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 16.11.2018 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że przedświąteczne zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Sali 1010 Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.


Program zebrania

Jubileusz 60-lecia pracy zawodowej
Prof. dr hab. n. med. Aleksandry Kruk-Zagajewskiej

Przerwa - poczęstunek okolicznościowy

II. Część naukowa

  1. D. Mielcarek-Kuchta, K. Simon, D. Kondratowicz, Z. Łukomska, A. Rybak-Korytowska:
    Chirurgia endoskopowa wokół oczodołu - powikłania zatokopochodne, zapalenia dróg łzowych, nowotwory niezłośliwe (15 min.)
  2. K. Piwowarczyk:
    Dokładność się opłaca. O wartości opisów operacyjnych w kontekście nowej klasyfikacji operacji ślinianek (15 min.)

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.


Informacja dot. opłacenia składki członkowskiej za 2019 rok
Przypominamy, że od 2017 r. roczne wpłaty z tytułu składki członkowskiej Towarzystwa należy uiszczać wyłącznie przez elektroniczny serwis dedykowany członkom Towarzystwa.

Administratorem serwisu jest firma Index Copernicus, wydawca czasopism naukowych Towarzystwa. Index Copernicus od 2017 roku, która odpowiada za obsługę wpłat z tytułu składki, wystawianie dokumentów potwierdzających ich opłacenie (a tym samym potwierdzających status członka zwyczajnego Towarzystwa) oraz wystawienie faktury VAT za prenumeratę czasopism naukowych Towarzystwa.

Członkowie, którzy opłacili składkę Towarzystwa w poprzednich latach zostaną poinformowani drogą mailową przez Index Copernicus o możliwości kontynuacji składki członkowskiej.

Pozostałe osoby prosimy o skorzystanie z dedykowanego członkom Towarzystwa serwisu elektronicznego, który znajduje się pod adresem:
www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka
Pod powyższym adresem istnieje także możliwość uregulowania składki za wcześniejsze lata.


Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTOL
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTOL
Dr n. med. Michał Karlik