ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 07.02.2020 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej nr 2009 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Rokietnicka 8.


Program zebrania

I. Prezentacja firmy – mgr P. Marciniak - Bionorica (15 min.)

Przerwa - poczęstunek

II. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
3. Sprawozdanie skarbnika
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium
6. Wybór władz Oddziału
7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa
8. Wolne głosy i wnioski

Przerwa

III. Część naukowa

  1. M. Wierzbicka, E. Bartkowiak, P. Nogal:
    Czego pacjent robić nie powinien? (12 min.)
  2. M. Urbaś, J. Kopeć, T. Pastusiak , T. Fijałkowska-Ratajczak, K. Lemańska-Trybus, M. Walczak, A. Koligat-Seitz, M. Łęgowicz, M. Szkudlarek, Ł. Borucki:
    Operacja FESS w znieczuleniu miejscowym, odpowiedź laryngologiczna na kryzys anestezjologiczny czy utopia? (12 min.)
  3. D. Miętkiewska-Leszniewska, K. Brust:
    Żywienie pacjentów z nowotworami głowy i szyi - uwarunkowanie okołooperacyjne (12 min.)

OBECNOŚĆ SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ OBOWIĄZKOWA!

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTORL
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Michał Karlik