ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2024-05-25
2024-03-09
2023-12-09
2023-09-30
2023-03-35
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
ikona PDF    Tutaj można pobrać program zebrania w formacie PDF

Poznań, dnia 21.03.2022 r.

Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49


Uprzejmie informujemy, że zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Rydygiera w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49.


Program zebrania

I. Prezentacja firmy – Zapalenie zatok przynosowych w codziennej praktyce - Sinupret - mgr P. Marciniak - Bionorica (15 min.)

II. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

1. Otwarcie i wybór prowadzącego zebranie
2. Sprawozdanie z działalności Oddziału
3. Sprawozdanie skarbnika
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium
6. Wybór władz Oddziału
7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa
8. Wolne głosy i wnioski

Przerwa - poczęstunek

III. Część naukowa

  1. Film „To już 100 lat” – 100-lecie Kliniki Otolaryngologii w Poznaniu (10 min.)
  2. D. Mielcarek-Kuchta, M. Kaczmarczyk, D. Kondratowicz, N. Cicha-Markiewicz:
    Endoskopowe operacje dróg łzowych w materiale Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (12 min.)
  3. W. Gawęcki, A. Bartochowska, A. Balcerowiak, M. Karlik, R. Gibasiewicz, W. Szyfter:
    Aktualne wskazania i przyjazna ścieżka kwalifikacji do implantacji ślimakowych w Klinice Otolaryngologii w Poznaniu, czyli jakich chorych i w jaki sposób kierować do Kliniki (12 min.)

Za udział w zebraniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Wojciech Gawęcki

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTORL
Dr hab. n. med. Michał Karlik